Zajęcia dodatkowe

Październik 3rd, 2015 /

Zajęcia dodatkowe realizowane w Zespole Szkół w pobrane (3)Przytułach

w roku szkolnym 2015/2016

pobrane (4)

  1. Zajęcia logopedyczne (od poniedziałku do piątku wg ustalonego harmonogramu – 22h tygodniowo) p. Monika Szczuka-Bagińska i p. Joanna Adamowicz
  2. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (od poniedziałku do piątku wg ustalonego harmonogramu – 11h tygodniowo) p. Grażyna Kręciewska – 11 grup
  3. Zajęcia rewalidacyjne (wg ustalonego harmonogramu – 10h tygodniowo) p. Joanna Karwowska-Wądołowska i p. Dorota Cybulska
  4. Wychowanie do życia w rodzinie w klasach V i VI ; I-III G (1 godz. tygodniowo przez I semestr)
  5. Zajęcia wyrównawcze – 11 grup 

 

Klasa/grupa Przedmiot Termin Nauczyciel prowadzący
I”a”SP Edukacja wczesnoszkolna Piątek11.40-12.30 p. B. Mieczkowska
I”b” SP Edukacja wczesnoszkolna Piątek11.40-12.30 p. B. Mazur
II SP Edukacja wczesnoszkolna p. J. Karwowska-Wądołowska
III SP Edukacja wczesnoszkolna Piątek11.45-12.30 p. E. Ziółek
IV Język polski Wtorek13.35- 14.20 p. D. Cybulska
IV matematyka Środa12.40-13.25 p. E. Wiśniewski
V Matematyka Czwartek13.30-14.15 p. Z. Polkowska
VI Język polski Środa13.35-14.20 p. D. Cybulska
VI matematyka Piątek13.30-14.15 p. Z. Polkowska
I”b” Język polski Poniedziałek13.35-14.20 p. M. Szczuka-Bagińska
II Matematyka Piątek(13.35-14.20) p. K. Tarasko

Zajęcia rozwijające zainteresowania

 

Klasa/grupa Nazwa Termin Nauczyciel prowadzący
I”a” i I”b” „Mały Mistrz” Piątek8.55-9.40 p. E. Kozikowskap. B. Mieczkowska/p. B. Mazur
II „Mały Mistrz” Wtorek8.55-9.40 p. J. Karwowska-Wądołowska
III „Umiem Pływać” Wtorek14.00-15.30 p. E. Ziółek (nauczyciel opiekun), ratownik
Zapisane dzieci „Gramy i śpiewamy” Środa12.40-13.25 p. E. Sacha
V Koło języka angielskiego Środa13.35-14.20 p. A. Kaliszewska
VI Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu po klasie VI Poniedziałek13.25-14.10 p. M. Tomasiewicz
VI Koło historyczne Czwartek13.35-14.20 p. W. Wiśniewska
I”a”G Koło Polonistyczne „Plejada” Wtorek13.35-14.20 p. M. Szczuka-Bagińska
I”b”G Koło historyczne Poniedziałek13.35-14.20 p. W. Wiśniewska
II i III G Zajęcia sportowe Piątek13.35-14.20Co dwa tygodnie

14.20-16.00

p. A. Ramotowski
III G Koło matematyczne Czwartek13.35-14.20 p. K. Tarasko
III G Zajęcia przygotowujące do egzaminu z j. angielskiego Środa i czwartek od 7.25 p. M. Tomasiewicz