Rada Pedagogiczna

1 października, 2015 /


Imię i Nazwisko

Kwalifikacje

Dyrektor

Małgorzata Tomasiewicz

zarządzanie oświatą, język angielski, technika

Wicedyrektor

 

1.

Katarzyna Chrzanowska

język angielski, edukacja elementarna, geografia, wos, tyflopedagogika, surdopedagogika

2.

Małgorzata Adamska

religia, edukacja wczesnoszkolna

3.

Beata Borawska

język polski, historia, wychowanie fizyczne, bibliotekoznawstwo

4.

Anna Domurat

religia

5.

 Anita Siłak Paszek

chemia

6.

 Monika Cedrowska

 język niemiecki

7.

Marta Zakrzewska

język angielski

8.

Joanna Karwowska – Wądołowska

edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika

9.

Elżbieta Kozikowska

wychowanie fizyczne,  edukacja wczesnoszkolna

10.

Marta Godlewska

język angielski

11.

Bogusława Mieczkowska

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, edukacja wczesnoszkolna, doradztwo zawodowe

12.

 Sławomir  Modzelewski

wychowanie do życia w rodzinie, historia, język angielski, wos

13.

Magdalena Maria Mrozek

edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna

14.

Mariusz Mrozek

biologia, wychowanie fizyczne

15.

Zofia Barbara Polkowska

matematyka, przyroda, geografia

16.

Andrzej Ramotowski

wychowanie fizyczne, edukacja wczesnoszkolna

17.

 Ewa Sacha

 plastyka, muzyka, oligofrenopedagogika, edukacja dla bezpieczeństwa

18.

Elżbieta Ziółek

edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

19.

 Krzysztof Tarasko

matematyka, fizyka, informatyka
         20.

Lidia Rybicka

religia, bibliotekoznawstwo, autyzm i zespół Aspergera, historia, wychowanie do życia w rodzinie

21.

 

22.

23.

 

24.

Zmiana czcionki
Kontrast