Rada Pedagogiczna

1 października, 2015 /


Imię i Nazwisko

Kwalifikacje

Dyrektor

Joanna Wądołowska

zarządzanie oświatą, język polski, edukacja wczesnoszkolna, biblioteka

Wicedyrektor

 Anna Domurat

religia, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

1.

Katarzyna Chrzanowska

język angielski, edukacja elementarna, geografia, wos, tyflopedagogika, surdopedagogika

2.

Małgorzata Adamska

religia, edukacja wczesnoszkolna

3.

Beata Borawska

język polski, historia, wychowanie fizyczne, bibliotekoznawstwo

4.

Ks. Witold Gromadzki

religia

5.

 Barbara Eska

chemia

6.

 Monika Diana Chrostowska

 historia,  język polski, biologia, przygotowanie wczesnoszkolne i przedszkolne, zarządzanie oświatą, przyroda

7.

 Sylwia Pieńkowska

 logopedia, pedagogika specjalna (korekcyjna), pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

8.

Joanna Karwowska – Wądołowska

edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika

9.

Elżbieta Kozikowska

wychowanie fizyczne,  edukacja wczesnoszkolna

10.

Izabela Przybylska

edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, oligofrenopedagogika, autyzm i pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

11.

Bogusława Mieczkowska

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, edukacja wczesnoszkolna, doradztwo zawodowe

12.

 Sławomir  Modzelewski

wychowanie do życia w rodzinie, historia, język angielski, wos

13.

Magdalena Maria Mrozek

edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna

14.

Mariusz Mrozek

biologia, wychowanie fizyczne

15.

Zofia Barbara Polkowska

matematyka, przyroda, geografia

16.

Andrzej Ramotowski

wychowanie fizyczne, edukacja wczesnoszkolna

17.

 Ewa Sacha

 plastyka, muzyka, oligofrenopedagogika, edukacja dla bezpieczeństwa

18.

Elżbieta Ziółek

edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

19.

 Krzysztof Tarasko

matematyka, fizyka, informatyka

20.

 Małgorzata Tomasiewicz

język angielski, technika

21.

 Alla Kaliszewska

język niemiecki, język angielski

22.

Lidia Rybicka

religia, bibliotekoznawstwo, autyzm i zespół Aspergera

23.

 

24.

Zmiana czcionki
Kontrast