rok szk. 1966/67

3 marca, 2014 /

Wychowawca: p. G. Wysocka

Wychowawca: p. K. Kuczykowska

Wychowawca: p. T. Szydłowska

Wychowawca: p. B. Stankiewicz

Wychowawca: p. K. Cendrowski

Wychowawca: p. H. Kalinowska

Wychowawca: p. M. Szydłowski

Absolwenci i grono nauczycielskie

Wychowawca: p. J. Wasilewska

Wychowawca: p. I. Przyborowska

Wychowawca: p. E. Budziłowska

Wychowawca: p.
Zmiana czcionki
Kontrast