Patroni

3 lutego, 2014 /

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II


Motto: Człowiek współczesnej cywilizacji zagrożony jest chorobą powierzchowności, niebezpieczeństwem spłycenia. Trzeba pracować dla odzyskania głębi-tej głębi, która właściwa jest ludzkiej istocie. Tej głębi, która wzywa jego umysł i serce, podobnie jak morze wzywa. Jest to właśnie głębia prawdy i wolności, sprawiedliwości i miłości. Głębia pokoju.

(Jan Paweł II)

 


Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego


Motto: Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby Tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co Tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym.

(Kardynał Stefan Wyszyński)

 

 

 


Zmiana czcionki
Kontrast