OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

30 sierpnia, 2018 /

Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018r o Ochronie Danych Osobowych informuję Pana/Panią, że Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Przytułach jest administratorem danych osobowych uczniów szkoły.

Administrator  danych  osobowych  zbiera  i  przetwarza  dane  osobowe  Pana/Pani  dziecka  i członków  jego  rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej działalności szkoły. Informuję,  że  przysługuje Panu/Pani  prawo  do wglądu  do  zebranych  danych  oraz  uzupełnienie, uaktualnienie  lub  sprostowanie  w  razie  stwierdzenia,  że  dane  są  niekompletne,  nieaktualne  lub nieprawdziwe. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania w zakresie nie podlegającym prawu o Systemie Oświaty. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Jednocześnie zapewniamy, że  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Przytułach jako administrator danych dołoży wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane  i chronione zgodnie z prawem.

kontakt: iod.przytuly.szkola@gmail.com

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Klauzula informacyjna RODO w związku z nauczaniem zdalnym

 

Dobre praktyki pomagające zachować bezpieczeństwo danych podczas lekcji online

 

Zmiana czcionki
Kontrast