W listopadzie nasza szkoła ,za pośrednictwem Pani Dyrektor ,podjęła współpracę z PZU, w celu przystąpienia do projektu edukacyjnego pt. ,,Śladami historii IV – wycieczki edukacyjno-artystyczne”, którego celem jest:

– umożliwienie dostępu do szeroko pojętej kultury wysokiej,

– rozwinięcie talentów i zainteresowań,

– rozbudzenie wrażliwości uczniów, nawyku korzystania z kultury,

– kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,

– budowanie wśród dzieci i młodzieży postaw odpowiedzialności za losy

– państwa i narodu przez pryzmat działań wielkich Polaków dla Niepodległej,

– rozwijanie kreatywności, samodzielności, aktywności, umiejętności ,

– planowania i zaangażowania we wspólne działanie dla dobra ogółu.

Wycieczki w ramach projektu  będą organizowane w kraju.

 Organizację i program wycieczki dostosowane  się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów,
ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności klasy. Programem projektu będą objęci uczniowie klas I – VIII Szkół Podstawowych. Inicjatorem wycieczek jest prezes Stowarzyszenia Pani Krystyna Jankowska we współpracy z dyrektorami  szkół.

Uczniowie klasy II w ramach tegoż projektu , w dniu 12.12.2023r. wraz z opiekunkami-  p.E.Sacha , p.B.Mieczkowksa ,wyjechali do Białostockiego Teatru Lalek w Białymstoku , na spektakl pt „TAMTAMTAM I TUTUTU”.

Potem po artystycznej uczcie uczniowie odwiedzili  MC Donald  w Białymstoku.

Kolejną atrakcją dniu 08.12.2023r. były warsztaty , które prowadziły przedstawicielki projektu , gdzie uczniowie mieli okazję poznać nowe techniki wykonywania ozdób świątecznych.

B.Mieczkowska ,E. Sacha

Zmiana czcionki
Kontrast