Konsekwencje agresywnych zachowań, cyberprzemoc, odpowiedzialność karna to tematy spotkania naszych uczniów z policjantami zajmującymi się profilaktyką społeczną  dn. 7.12.2023r. W trakcie prelekcji przedstawiciele policji przypomnieli o obowiązkach uczniów oraz konsekwencjach niewłaściwych zachowań w szkole oraz w innych miejscach publicznych. Wielokrotnie podkreślali, że cyberprzestępczość  to nie tylko oszustwa za pomocą portali. Zakres tego rodzaju działań jest bardzo szeroki i obejmuje między innymi profile społecznościowe, kradzieże baz danych lub tożsamości, przesyłanie szkodliwego oprogramowania, to także przestępcy, którzy podszywają się pod inną osobę i są niezwykle groźni w realnym świecie.

            Podczas spotkania policjanci poruszyli aspekty prawne dotyczące stosowania cyberprzemocy. Omówili najczęściej popełniane przez nieletnich przestępstwa z tej kategorii oraz ich konsekwencje prawne. Uświadamiali, że wyzywanie, straszenie, poniżanie innych osób w Internecie lub przy użyciu telefonu jest jedną z form przemocy. Podkreślili także, że robienie komuś zdjęć, filmów bez jego zgody, a następnie publikowanie ich w Internecie jest bezprawne. Zdjęcia, które obrażają, ośmieszają, a nawet poniżają są jedną z form przemocy, która może mieć poważne konsekwencje prawne. Nie obyło się bez licznych pytań dzieci i młodzieży oraz chwili refleksji…

Mariusz Mrozek

Zmiana czcionki
Kontrast