Najniebezpieczniejszy jest człowiek

                         ze słabą głową, małym sercem

 małym sercem i wielką pychą.

                                                                                                                                                                    Bolesław Prus 

        Co roku 3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku.

      Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób z niepełnsprawnościami oraz pomoc we włączeniu tej grupy w pełne życie społeczne. Ważną tematyką obchodów jest integracja osób niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego.

       Nasza szkoła również włączyła się w obchody tego święta. Nasi młodzi aktorzy zaprezentowali społeczności szkolnej wymowne scenki dramowe, poprzez które uświadomili wszystkim, że niepełnosprawny to nie znaczy gorszy, ale często lepszy od nas. Odbiorcy otrzymali jasny i czytelny przekaz, że niepełnosprawność nie może nikogo dyskwalifikować, ale może dawać nowe możliwości. Inna sytuacja dramowa przekonała widzów, że osoby niepełnosprawne nie potrzebują litości czy współczucia, ale normalnego , ludzkiego traktowania.  Ponadto odbiorcy  uświadomili sobie, że nie ma takich barier, których nie można pokonać. Wszystko zależy od naszego człowieczeństwa, życzliwości, otwartości i akceptacji.

       Dziękujemy Pani Dyrektor za umożliwienie zorganizowania obchodów i udział w nich. Podziękowania kierujemy też do wszystkich uczniów, którzy w aktorski sposób przybliżyli nam problemy osób niepełnosprawnych i uwrażliwili nasze  serca na ich potrzeby i trudności.

Lidia  Rybicka, Elżbieta Ziółek, Magdalena i Mariusz Mrozkowie

Zmiana czcionki
Kontrast