3 czerwca 2022 roku w siedzibie BbPN w Osowcu Twierdzy odbył finał Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Biebrzańskim Parku Narodowym. Wzięło w nim udział 66 uczniów z 23 szkół podstawowych. Naszą Szkołę reprezentowali: Julia Góralska, Julia Ciszewska oraz Jakub Zejer.

              Uczniowie rozwiązywali test składający się z 25 pytań. Wyniki wyłoniły 10 najlepszych uczestników,  którzy wzięli udział w drugim etapie finałowym, podczas którego odpowiadali na pytania dotyczące biebrzańskiej przyrody i kultury. Musieli pochwalić się znajomością świata roślin, zwierząt, archeologią doliny Biebrzy, dziedzictwa kulturowego, znajomością szlaków turystycznych oraz ścieżek edukacyjnych, które znajdują się na terenie parku. Wśród najlepszych w finale konkursu o Biebrzańskim Parku Narodowym znalazła  się Julia Góralska, zajmując 7 miejsce.  Uzyskała tym samym wyróżnienie.

Gratulujemy Uczniom reprezentujących naszą Szkołę, a przede wszystkim Julii Góralskiej i życzymy dalszych sukcesów!

                                                                                                                       Mariusz Mrozek

Zmiana czcionki
Kontrast