Closed

Dziękujemy Wam…

Takie hasło przyświecało tegorocznym  – innym, niż wszystkie, ze względu na pandemię – obchodom zakończenia roku szkolnego 2020/2021. Klasy I – VI pożegnały ten trudny czas zebrane w sali gimnastycznej, gdzie – tradycyjnie – Pani Dyrektor podziękowała nagrodami książkowymi i listami gratulacyjnymi osoby wyróżniające się w nauce i zachowaniu. Uczniowie odbierali nagrody książkowe bez udziału rodziców, ale Pani Dyrektor – na ręce uczniowskie – złożyła podziękowania włożone w trud, wychowanie, zaangażowanie i działalność na rzecz szkoły. Ponadto ponownie przypomniała o zasadach  bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku. Po otrzymaniu świadectw uczniowie oficjalnie rozpoczęli wakacje 2021.

m. szczuka – bagińska

Zmiana czcionki
Kontrast