Closed

KAMPANIA SPOŁECZNA W NASZEJ SZKOLE: STOP ALKOHOLIZMOWI

          W Polsce problem alkoholizmu jest tematem znanym i często poruszanym w mediach. W większości krajów Europy społeczeństwo jest coraz bardziej świadome zagrożenia jakie niesie ze sobą nadmierne spożywanie alkoholu. Można usłyszeć wiele na temat podejmowanych działań mających na celu ograniczenie nałogów, ale zapomina się, że pewne tradycje i nawyki związane ze spożyciem alkoholu rozwijają się już w młodym wieku. Mając tego świadomość nasza Szkoła włączyła się w kampanię antyalkoholową i pod kierunkiem p. Mariusza Mrozek oraz p. Beaty Borawskiej przeprowadzono szereg działań profilaktycznych w kl. 7-8, m.in. od pogadanek na różnych lekcjach, projekcje filmów edukacyjnych oraz przygotowanie przez młodzież prezentacji multimedialnych pt. „Wpływ alkoholu na organizm człowieka”. Zwieńczeniem kampanii były dwa międzyprzedmiotowe konkursy z biologii i języka polskiego. Pierwszy polegał na wykonaniu plakatu o tematyce profilaktycznej pt. „Alkohol to trucizna, każdy Ci to przyzna”. Przy wyłanianiu zwycięzców brano pod uwagę przekazywane treści słowne, oryginalność oraz estetykę wykonania pracy. Najlepsze prace można było podziwiać na gazetce i wystawie edukacyjnej na korytarzu szkolnym. Drugi konkurs polegał na napisaniu rozprawki pt. „Alkohol, wróg czy przyjaciel?”. W tym konkursie młodzież wykazała się umiejętnością odpowiedniego argumentowania przemawiającego za negatywnym wpływem alkoholu na organizm człowieka oraz jego skutkami społecznymi i konsekwencjami na całe życie.

Wyniki konkursu szkolnego na najlepszy plakat:

1 miejsce: Kacper Mroczkowski

2 miejsce: Anna Modzelewska

3 miejsce: Olimpia Gwiazdowska

W rozprawkach zwyciężyły najbardziej twórcze i kreatywne prace:

1 miejsce: Anna Modzelewska

2 miejsce: Aleksandra Święszkowska

3 miejsce: Natalia Niebrzydowska

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za ufundowanie cennych nagród dla młodzieży w konkursach.

 

                                                                                            Mariusz Mrozek, Beata Borawska

Zmiana czcionki
Kontrast