Closed

DSC02088Pierwszoklasiści naszej szkoły  są już pełnoprawnymi uczniami. 16 października br. odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. To był wyjątkowy dzień. Prowadząca uroczystość powitała dyrekcję szkoły p. Joannę Wądołowską, przewodniczącą Rady Rodziców p. Kingę Święcica, nauczycieli, uczniów i rodziców.                  

           W niezwykle podniosłej atmosferze pierwszacy złożyli uroczyste Ślubowanie na sztandar szkoły. Ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia wypowiadając zdanie: „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Przytułach „. Zanim jednak dzieci zostały przyjęte do grona społeczności szkolnej musiały przedstawić to, czego już się w szkole nauczyły. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Po zakończonej prezentacji „Wielki Magik”, w tej roli uczennica klasy IV, potwierdził, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały „egzamin pierwszoklasisty”.

          Pani dyrektor pogratulowała dzieciom zaprezentowanych umiejętności i wręczyła upominki – kolorowe piórniki.  Uczniowie otrzymali również upominki od przewodniczącej Rady Rodziców – kubeczki z logo św. Jana Pawła II, który jest patronem naszej szkoły. 16 października obchodziliśmy również Dzień Papieski. Pierwszoklasiści z tej to okazji zatańczyli taniec belgijkę z polskimi słowami pielgrzymów. Niestety z uwagi na panującą  w kraju pandemię Covid-19 nie spotkaliśmy się wszyscy na słodkim poczęstunku. Rodzice pierwszoklasistów podarowali im słodkie upominki.

Zmiana czcionki
Kontrast