Closed

DSC0302516 listopada w MGOK w Jedwabnem odbył się V Festiwal Pieśni Patriotycznej i Harcerskiej. Celem festiwalu było pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju oraz wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej. Festiwal zgromadził elitę wokalną młodych wokalistów, którzy śpiewem dali świadectwo patriotyzmu. Patriotyzmu uczymy się nie tylko z książek, ale również z pieśni o wymownych tekstach.
Naszą szkołę reprezentowały:
w kategorii klas IV – VI
– Julia Ciszewska i Martyna Modzelewska – kl. VI, w kategorii VII – VIII
– Anna Modzelewska i Aleksandra Święszkowska – kl. VII i Monika Mieczkowska – kl. VIII.
Jury konkursowe przyznało:
w kategorii klas VII – VIII:
– II miejsce – Aleksandra Święszkowska – kl. VII,
– wyróżnienia – Anna Modzelewska – kl. VII i Monika Mieczkowska – kl. VIII.
Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali statuetki. Pozostali wykonawcy otrzymali pamiątkowe medale.
Wszystkim występom towarzyszyła licznie zgromadzona publiczność.
Dziękujemy organizatorom za rodzinną atmosferę podczas festiwalu i słodki poczęstunek.

Więcej…