Closed

Rok Stanisława Moniuszki

Czerwiec 13th, 2019 / / categories: Bez kategorii /

Sejm ustanowił rok 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki. W przyjętej uchwale podkreślono, że dorobek kompozytorski Moniuszki „imponuje różnorodnością, bogactwem melodycznym i głębokim zakorzenieniem w narodowej tradycji muzycznej”. W 2019 r. przypada 200. rocznica urodzin kompozytora.
W naszej szkole został przeprowadzony konkurs plastyczny dla klas IV – VII. Uczniowie wykonali plakaty w różnych technikach plastycznych: rysunkowych, malarskich, kollage, które zawierały podstawowe informacje na temat życia i twórczości kompozytora.
Jury w składzie: p. Ewa Sacha, p. Elżbieta Kozikowska i p. Bogusława Mieczkowska postanowiło przyznać:
I miejsce – Julia Góralska i Paweł Święcica – kl. IV,
II miejsce – Wiktor Piotrowski – kl. IV i Mateusz Górski – kl. VI,
III miejsce – Monika Mieczkowska – kl. VII i Martyna Modzelewska – kl. V,
wyróżnienie: Oliwia Włodkowska, Rafał Karwowski i Paulina Mieczkowska – kl. IV, Wiktoria Rogowska i Kamil Grabowski – kl. VI.
Prace uczniów zostały wyeksponowane na korytarzu szkolnym, w świetlicy i pracowni artystycznej.
W dniu 13 czerwca 2019 r. p. Dyrektor Joanna Wądołowska wręczyła dyplomy w/w uczniom.
Gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym, a także dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie.
Konkurs przeprowadziła p. Ewa Sacha.

Więcej…