18 maja 2019 grupa dzieci, które przyjęły I Komunię Świętą na zakończenie Białego Tygodnia z rodzicami, księdzem proboszczem, katechetką i wychowawczynią wybrała się na pielgrzymkę do Studzienicznej. Nie bez powodu zostało wybrane to miejsce. Do tego miejsce pielgrzymował papież Jan Paweł II. Wszyscy zgodnie zdecydowali, że rocznicę urodzin Karola Wojtyły będą świętować pielgrzymując do sanktuarium które nawiedził 9 czerwca 1999r. Wtedy przybył tu jako najdostojniejszy pielgrzym, Papież Jan Paweł II. Wszyscy modli się w kaplicy przy Obrazie Matki Bożej Studzieniczańskie, jak każdy przybywający tu pielgrzym prosząc o potrzebne łaski. Podczas Mszy Świętej dziękowali za dar I Komunii Świętej. Później udali się do pomnika Ojca Świętego. Pomnik papieża ustawiony na brzegu, na styku jeziora i wyspy. Ojciec Święty z laską w prawej ręce, w lewej trzyma różaniec. Umieszczone słowa wypowiedziane wtedy przez papieża: „Byłem tu wiele razy, ale jako papież po raz pierwszy i chyba ostatni”. Tu wszyscy odśpiewali ,,Barkę” i ,,Wadowice”. Cisza pustelni sprzyjała tu modlitwie, refleksji i pogłębieniu osobistego spotkania z Bogiem. Dalsza część pielgrzymki to rejs statkiem ze Studzienicznej do Augustowa. Przy pięknej pogodzie wszyscy podziwiali cuda natury. Później udali się na obiad w porcie. Po obiedzie czas, na pamiątki po rejsie. Lody spacer w porcie i szczęśliwy powrót do Przytuł zakończył udaną pielgrzymkę.

Więcej…