konkurs plastyczy 036

,,Dzieci są wiosną rodziny, społeczeństwa,
nadzieją, która ciągle rozkwita,
przyszłością, która bez przerwy się otwiera”.
Jan Paweł II

Słowa Jana Pawła II o dzieciach stały się inspiracją do zorganizowania przez nauczyciela szkolnej biblioteki -pani Wiesławy Wiśniewskiej wraz z wychowawczyniami klas I-III konkursu plastycznego ,,Papież Jan Paweł II w naszych sercach”. Działanie to zostało przeprowadzone w okresie ferii zimowych i w pierwszym tygodniu po ich zakończeniu. W konkursie wzięło udział 23 uczniów.
Uroczysty apel, na którym zostały ogłoszone wyniki konkursu odbył się w poniedziałek, 20 lutego 2017 r.
Na wstępie uczennice klas od III do VI cytowały słowa świętego Jana Pawła II odnoszące się do dzieci. Następnie została odśpiewana pieśń ,,Nie ma lepszego od Jana Pawła II”, której wykonawczynią jest pani Magda Anioł. Później pani dyrektor wręczyła nagrody książkowe zwycięzcom konkursu oraz dyplomy za prace wyróżnione i udział w konkursie.
Oto zwycięzcy :
I miejsce – Paweł Święcica kl. IIb
II miejsce – Dominika Mikucka kl. IIa
III miejsce – Łucja Wądołowska kl. I, Mateusz Piekarski kl. I
Wyróżnienia:
Julia Góralska – kl. IIa
Julia Ciszewska – kl. III
Aleksandra Gardocka – kl. III
Na zakończenie wszyscy odśpiewali ..Hymn Rodziny Szkół im. Jana Pawła II”.

Więcej…

Zmiana czcionki
Kontrast