dsc07504

  „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.’’
Jan Paweł II

   „Najlepszą drogą do odnalezienia samego siebie jest zagubienie się w służeniu innym”
W tym roku nasza szkoła po raz pierwszy włączyła się w akcję Szlachetna Paczka. Dzięki szlachetności i pomocy darczyńców udało się nam przygotować paczkę dla rodziny. Żywność, środki czystości, przybory szkolne to tylko niektóre z rzeczy, które znalazły się w paczkach pakowanych przez uczniów. Przygotowaliśmy 14 paczek dzieli ludziom dobrego serca.
Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas w okresie przedświątecznym na kiermaszu rozprowadzali karty świąteczne i czekoladowe mikołaje. Pieniądze z przeprowadzonej akcji zostały przekazane do Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Dochód ze sprzedaży, jest przeznaczony na letni wypoczynek dzieci. Jednorazowa pomoc bliźnim – to dobra okazja do uwrażliwienia na potrzeby drugiego człowieka.
Bardzo dziękujemy za wielkie serce, oddanie i czynny udział tym, którzy wspomagali akcję: rodzicom, nauczycielom i uczniom. Dziękujemy za ofiarowany czas, za szlachetność, dobro i otwartość na drugiego człowieka. Dzięki wam na wielu twarzach mogła zagościć radość.

Koordynatorzy akcji:
Anna Domurat,
ks. Tomasz Czarnowski

Więcej…

Zmiana czcionki
Kontrast