Closed

Dnia 5 maja 2016r. uczennice klasy II gimnazjum przeprowadziły loterię, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Zebrany dochód w całości przeznaczyliśmy na ,,adopcję” dwojga dzieci z parafii Rafaii w Republice Środkowej Afryki, którymi opiekują się ojcowie franciszkanie. Pieniądze przeznaczone zostaną na przybory szkolne i opłaty związane z edukacją dzieci. Mamy nadzieję, że dzięki naszej pomocy Dorothe i Clement będą mogli uczęszczać do szkoły.

W. Wiśniewska

Więcej…

Zmiana czcionki
Kontrast